Uudistuksia, jotka heikentävät palvelutasoa ja lisäävät kuluja, ei kannata tehdä

04.06.2021

Julkaistu Salon Seudun Sanomien Tätä mieltä -palstalla 4.6.2021


Tällä palstalla on keskusteltu soteuudistuksen mahdollisista vaikutuksista. Hallitus aloittikin soteuudistuksen poikkeuksellisen runnomisen eduskunnan valiokunnissa samaan aikaan, kun Säätytalon puoliväliriihen neuvotteluissa kriiseiltiin. Maakuntamalli on keskustalle tärkeä himmeli, joten kysymys kuuluukin, lepyteltiinkö keskustaa runnomalla asiaa eteenpäin asiantuntijoiden kritiikistä välittämättä? Hallitus sivuutti kriittiset lausunnot häpeilemättä esimerkiksi putsaamalla talousvaliokunnan lausunnosta asiantuntijoiden kritiikin pois.

Soteuudistus ei vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Soteuudistus ei monien asiantuntijoiden mukaan vähennä julkisia kuluja tai turvaa palvelutasoa, vaikka nämä kaksi asiaa ovat uudistuksen tärkeimmät tavoitteet. Muutoskustannuksia voi kertyä asiantuntijoiden mukaan jopa kolme miljardia euroa ja selvää on, että näitä kuluja on katettava jostain muualta.

Samalla, kun säästöpaineet kasvavat, uusi hallintomalli vie käytännössä päätösvallan suuriin keskuksiin - Varsinais-Suomen tapauksessa Turkuun. Mitä luulette, mistä silloin tullaan säästämään, jos Turku sanelee kohteet tulevassa maakuntavaltuustossa?

Sellaisia asioita, jotka eivät ole rikki, ei pidä yrittää korjata. Resursseja tarvitaan lisää erityisesti perussairaanhoidon ja terveydenhoidon tasolle, mutta se ei vaadi uutta hallintotasoa. Alalle on jo nyt äärimmäisen vaikea saada pätevää väkeä, joten meidän on ensin korjattava ne ruohonjuuritason ongelmat, jotka parantavat perustason saatavuutta.

Jos uudistus on huonompi kuin nykytila, uudistus on parempi jättää tekemättä. Uudistus ei näytä parantavan suomalaisten terveyttä tai hyvinvointia. Lisäksi se uhkaa demokratiaa edellä mainitulla tavalla, kun pienempien kaupunkien ja kuntien päätösvalta romahtaa uudessa hallintomalissa. Silloin suuri vie ja pieni vikisee.

Kuntaliiton toukokuussa julkaiseman kyselyn mukaan jopa 56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin heikosti. Vain 16 prosenttia vastanneista arvioi tavoitteen toteutuvan melko tai erittäin hyvin. Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden arvioi paranevan vain 14 prosenttia vastaajista.

Kunnissa ja kuntayhtymissä on perehdytty soteuudistukseen huolella, koska se koskettaa niitä radikaalisti. Siksi kyselyn tulokset on syytä ottaa erityisen vakavasti.

Kuunnelkaamme niitä, joilla on asiasta tietoa ja asiantuntemusta. Marinin hallitus ei selvästikään sitä tee.